Рестартираха поръчката за изпълнител на националния геопортал

Рестартираха поръчката за изпълнител ...

Публикувано на: 2013-10-21 11:09:00

Рестартираха поръчката за изпълнител на националния геопортал

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни технологии" (ИА ЕСМИС) рестартира поръчката за избор на изпълнител за създаване на информационна и комуникационна платформа за пространствени данни и услуги, след като с решение от 1 август бе прекратена първоначално обявената процедура.

До 24 октомври се приемат оферти за участие, документацията се получава до 14 октомври включително, а отварянето на офертите е предвидено за 25 октомври.

В обхвата на поръчката са три основни дейности – Дейност 1 – "Аналитични дейности", Дейност 2 - "Разработване на Национален портал за пространствени данни" с три поддейности - "Технологични разработки", "Разработка на процедури за осигуряване на работоспособност на националния портал за пространствени данни" и "Обучения", и Дейност 3 – "Разработка на система за създаване на електронни масиви от пространствени данни на наличните в ИА ЕСМИС пространствени данни".

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 1 206 603 лв., като най-голям е прогнозният ресурс - 1 060 770 лв. без ДДС за Дейност 2 "Разработване на Национален портал за пространствени данни", която включва 3 поддейности. За дейност 1 са заложени 58 333 лв. без ДДС, а за дейност 3 - 87 500 лв. без ДДС.

Финансирането е по проект: "Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на опреративна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите" по оперативна програма "Административен капацитет". Изпълнението на проекта стартира през месец ноември 2012 г.

Изикваното минимално ниво към участника е да е реализирал общ оборот за последните три приключили финансови години в размер на 3 млн. лв. Участникът следва да е сертифициран по ISO 9001:2008 и по ISO 27001:2005 или еквивалентни в областта на информационните системи и пространствените данни.
В периода 2010-2012 г. трябва да е изпълнил успешно поне три договора, включващи анализ, проектиране, разработка и внедряване на портали за пространствени данни. Срокът за изпълнение на поръчката е шест месеца.
Националният портал за пространствени данни и постигане на оперативна съвместимост на данни и услуги, прилагайки изискванията на регламентите на ЕК, трябва да е готов до месец май 2014 г.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Уреди за вграждане
УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ Ако купувате ново жилище, Вие вероятно вече сте избрали уреди за вграждане . Обикновено ...

15

 Календар