Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич

Възстановяване и благоустрояване ...

Публикувано на: 2013-10-28 13:23:00

Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич

Възложител: Община Петрич,
град Петрич, ул."Цар Борис"№24,
За: Христо Георгиев; инж.Петя Кънчева,
Тел.: 0745 69125; 0745 69131,
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg,
Факс: 0745 62090

Наименование на поръчката:
"Строителни и монтажни дейности по проект "Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич, община Петрич" по проект "Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич, община Петрич", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 9.12.2013 г.

Допълнителна информация
: www.aop.bg


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове фитинги
Важно е фитингите, с които работите, да са от същия материал, от който са и тръбите. Те се използват за уплътняване ...

15

 Календар