Годишна пресконференция на Бош Групата: Мрежовите технологии ще повишат качеството на живота

Годишна пресконференция на ...

Публикувано на: 2013-06-06 08:17:58

Годишна пресконференция на Бош Групата: Мрежовите технологии ще повишат качеството на живота

За 2013 г. се очакват по-добри резултати

За 2012 г. Бош Групата достига печалба преди лихви и данъци (EBIT) в размер на 2,5% от оборота. Това беше съобщено на годишната пресконференция на концерна от д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош. За 2013 г. се очакват по-добри резултати – ръст в продажбите от между 2 и 4%.

През финансовата 2012 г. продажбите на Бош се увеличиха с 1,9% до 52,5 млрд. евро. Печалбата преди данъци възлиза на 2,8 млрд. евро (5,3 % от оборота), тъй като Бош отчита счетоводна печалба от продажба на финансови участия в размер на 1,1 млрд. евро. Резултатът е повлиян негативно от тежките загуби, понесени от бизнес сектора “Соларна енергия”, значителните първоначални инвестиции в развойни проекти и от слабия икономически растеж.

Продажбите на Бош в Европа се характеризират с лек спад от 1,9% на 29,8 млрд. евро. Причината е липсата на икономически растеж, както и рецесията в редица южноевропейски държави.

Бош инвестира в Европа около 2 млрд. евро, от които 1,1 млрд. евро в Германия. Концернът иска да се възползва от разрастващия се пазар в Русия и ще разшири производствените си мощности там. Продажбите в Северна (+17%) и Южна Америка (-15%) показаха значителни различия, но Групата вижда добри перспективи за растеж и в двата района. Бош увеличи продажбите си в Азиатско-Тихоокеанския регион с 5,6% на 12,6 млрд. евро. За достигне на дългосрочната цел за пазарен дял от 30% в този район, там отново бяха инвестирани 780 млн. евро.

Автомобилни технологии”, най-голямото бизнес направление, увеличи продажбите си с 2,1% до 31,1 млрд. евро. И печалбата преди лихви и данъци (EBIT: 1,4 млрд. евро), и рентабилността на продажбите (Return on Sales: 4,5%) спадат в сравнение с миналата година. Основните фактори за това са големите първоначални инвестиции в електромобилността, увеличените цени на суровините и продажбата на част от бизнеса със спирачни системи. Бош вижда голям пазарен потенциал в системите за безопасност и асистенция на водача. При системите за задвижване Бош също работи в посока намаляване разхода на гориво и на вредните емисии от CO2. Бош Групата е добре подготвена за нарастващото търсене на системи с природен газ (метан), особено в САЩ. Дейността на Бош в областта на електромобилите, където се очаква бурно развитие след 2020 г., продължава да е все така интензивна. 

Оборотът на бизнес направлението “Индустриална техника се задържа на 8 млрд. евро през 2012 г. В отдел “Соларна енергия” негативното пазарно развитие, новият спад на цените с 40% и извънредните отчисления доведоха до загуба от 1 млрд. евро. В края на март Бош обяви решението си да прекрати дейността си в областта на фотоволтаиката поради нарастващи рискове. Като резултат от тази загуба, бизнес направлението “Индустриалнa техника” приключи годината с негативен резултат от -713 млн. евро.

През 2012 г. направлението “Потребителски стоки и сградна техника” генерира оборот в размер на 13,4 млрд. евро (+2,5 %). Поради резкия срив на някои важни европейски пазари, печалбата преди лихви и данъци спадна до 620 млн. евро (2011 г: 730 млн.). Отдел “Електроинструменти” отново отбеляза успехи с иновативните си продукти, особено в Източна Европа, Азия и Северна Америка. “Термотехника” се разрасна изключително добре в Русия. За сметка на това важни пазари в Южна Европа не оправдаха очакванията.

От 1 януари 2013 г. Група Бош е разделена на четири бизнес направления. Новото направление – “Енергийна и строителна техника” обединява отделите “Системи за сигурност”, “Термотехника”, “Соларна енергия”, както и дъщерното дружество “Bosch Енергийни и строителни решения”. В този нов сектор се очаква годишен растеж от 8% и оборот от 8 млрд. евро през 2020 г.

През 2012 г. разходите на Бош за изследователска и развойна дейност възлизат на 4,8 млрд. евро. 45% от тях са за изследвания в областта на екологичните продукти, а близо 20% – за продукти, насочени към сигурността и здравето. Броят на служителите, заети с развой и проучвания, нарасна на 42 800 души. През 2012 г. капиталовите разходи на Бош възлизат на 3,2 млрд. евро. Като цяло Група Бош е вложила почти 8 млрд. евро в бъдещето на компанията. За придобиване и участия в нови компании през 2012 г. са изразходвани 1,5 млрд. евро – с 1,1 млрд. повече от предходната година.

 

   


Иновации за повече сигурност

Автоматизираното шофиране е пътят, по който ще навлезем в бъдещето по-сигурни и по-спокойни. Бош разработва системи за асистенция на водача, които във все по-голяма степен поемат управлението на автомобила на автомагистрала – първо в задръстване, а постепенно – и при по-високи скорости. Инженерите от Центъра за изследвания и нови разработки на Бош вече са с една стъпка напред: те изпитват технологии за автоматизирано шофиране и при натоварено градско движение. Радарни видеосензори покриват цялото пространство около автомобила. В момента допълнителен лазерен скенер на покрива на колата коригира данните, но когато системата влезе в серийно производство, той вече няма да е необходим. 

 

Web 3.0 в Бош: “Интернет за продуктите и услугите” ползва автоматичната комуникация на устройствата и системите

Автоматизираната комуникация на уреди и системи от всякакъв вид е основата на “Интернет за продуктите и услугите”, накратко Web 3.0. Новата платформа изисква компетентност в областта на софтуера и е основа за нови услуги. В момента в Бош работят 10 000 софтуерни програмисти. Компанията възнамерява да включва все повече бизнес сектори в “Интернет за продуктите и услугите”. 

Автомобили в мрежа: два пътя на развитие

Базирайки се на данни за автомобилите, Бош предоставя нови услуги на органите зa безопасност на движението, застрахователите, транспортните фирми и мениджърите на фирмени автопаркове. От друга страна, трафикът ще станемного по-ефективен и най-вече по-сигурен, ако автомобилите са свързани в мрежа и помежду си, и с пътната инфраструктура. Тъй наречената Car2X комуникация е една от основните предпоставки за автоматизирано шофиране. 

Автоматизирано управление на автомобила: четири области на развойна дейност

Автоматизираното шофиране ще се наложи само чрез принципа „Сигурността на първо място”. Системите трябва да са надеждни и стабилни. През 2013 г. ще бъдат направени съществени стъпки в четири области: обезпечаване на сигурността, архитектура на електрониката, концепция на сензориката (3D идентификация) и карти на терена,  базирани на по-актуални и точни навигационни данни.

  Серийно производство на електромотори в Бош

В завода си в Хилдесхайм Бош произвежда електромотори за хибриди и електромобили. Производителите на автомобили ги вграждат във все повече нови модели. До края на 2014 г. Бош ще пусне в серийно производство 30 проекта по електрифициране на задвижването. 

Център за информация, забавление, комуникация и облужване

General Motors и Бош пускат в серийно производство „CUE“ – Cadillac User Experience – нова платформа на автомобилна система за информация и забавление. CUE е първата в света информационна система за шофьори, базирана на операционна система Linux Open Source. Водачът може да управлява функциите аудио, видео, навигация и комуникация със сензорен дисплей, централен команден пулт, дистанционно управление на волана или чрез гласови команди. 

Изследвания и нови разработки в Бош: Автоматичният производствен асистент APAS е елемент от бъдещото „Индустриално производство 4.0”

Център за изследвания и нови разработки на Бош в Швибердинген до Щутгарт. В своите предварителни проектни разработки инженерите се занимават и с въпроса как ще изглежда „Индустриално производство 4.0” в бъдещето. Автоматичният производствен асистент APAS разпознава чрез сивата си “кожа”, покрита със сензори, кога се приближава колегата му – човек от производството, и дори преди той да го е докоснал, APAS спира. Роботът не се нуждае от защитни прегради – човекът и машината работят в промишленото производство в т.нар. “режим на сътрудничество”. APAS е първата и единствена роботизирана система, сертифицирана от Немското дружество за режим на сътрудничество. Сензорите в системата от камери – обективите се разпознават в края на ръката на робота – съдействат на системата в производствените й задачи, в случая – палетизация на заготовки. Пускането в експлоатация и управлението на APAS се извършва от самите работници чрез интуитивна концепция за обслужване. Благодарение на нея те могат да въведат в системата плановете за работа без предварителни познания по програмиране.  

Новият 9-осев сензор BMX055 от Bosch Sensortec

Годишно Бош произвежда половин милиард микромеханични сензори – компанията е най-големият доставчик за автомобилната индустрия в света и заема второто място при доставките за производството на потребителски стоки. В бъдеще микромеханичните сензори ще станат част от интернет бизнеса на Бош – те са малки, евтини и икономични. BMX055 (на снимката) е първият 9-осев сензор в света, за който всички компоненти са разработени изцяло от Бош – сензор за ускорение, жироскоп и геомагнитен сензор. С площ само от  3,0 x 4,5 mm2 това е най-малкият сензор от този тип на пазара. 

GLM 100 C Professional: Лесно оразмеряване на строителни площадки с приложението на Бош „Измервателна камера”

Чрез приложението “Измервателна камера” на Бош за смартфон или таблет получените данни могат да се ползват лесно за разнообразни цели. Синхронизацията на GLM 100 C Professional с приложението разширява съществено функциите на измервателната камера: измерената стойност не трябва да се въвежда ръчно, а се предава директно от лазерния далекомер в желания фото формат. Така се пести време и се избягват грешки. 

Новата функция “Базисен мониторинг на състоянието” представлява прогностично наблюдение на статуса на големи котелни системи. С негова помощ се поддържа постоянно висока ефективност на системи от парни котли, котли за подгряване на вода и отопление. Всички данни за инсталацията се анализират, оценяват и се представят достъпно чрез модела на светофара”. Изчислителните алгоритми предоставят и прогноза. Така неикономичното функциониране, увеличеното износване и внезапните аварии могат да бъдат предвидени и своевременно избегнати. 

Производство на интегрални полупроводници в нов завод на Бош

Нова производствена мощност на Бош създава полупроводникова продукция: интегрални превключващи схеми (IC) и микромеханични конструктивни елементи (MEMS). Изходният материал са тънки силициеви пластини с диаметър 200 мм.

На снимката: Визуална проверка на пластините. 

Автомобилна електроника

Нова производствена мощност на Бош създава полупроводникова продукция: интегрални превключващи схеми (IC) и микромеханични конструктивни елементи (MEMS). Изходният материал са тънки силициеви пластини с диаметър 200 мм.

На снимката: Зареждане на почистващата инсталация за силициеви пластини. 

Децентрализирано производство на електроенергия и топлина в автоматичната топлоелектроцентрала в завода за микроелектроника на Бош в Ройтлинген

Моторът е сърцето на автоматичната топлоелектроцентрала – инсталация за комбиниране на топлината и енергията за децентрализирано производство на ток и топлина. На снимката е показана автоматичната топлоелектроцентрала на Bosch KWK Systeme GmbH, инсталирана в завода за микроелектроника в Ройтлинген. Локацията разполага с интелигентна енергийна концепция с автоматична топлоелектроцентрала, термопомпи, фотоволтаици, термична соларна система, рекуперация на топлина и оползотворяване на отпадъчната енергия на водата. През 2012 г. заводът спечели наградата на провинция Баден-Вюртемберг за екологично чисто предприятие.  

Bosch енергийни и сградни решения: цялостно и  ефективно оползотворяване на енергията

Големите потребности от енергия в жилищните и бизнес сградите намират своя отговор в многобройните възможности за оптимизация. Дъщерната фирма на Бош –  “Bosch Energy and Building Solutions” – се грижи за цялостното и ефективно оползотворяване на потенциала за икономии при горещо и студено време, за пестене на енергия при проветрение, от осветление, за намаляване разхода на компресиран въздух или пара. С различни мерки се постига съкращаване на енергийните разходи с 20%. 

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. През 2012 г. повече от 306 000 служители реализират продажби в размер на 52,5 млрд. евро в направленията „Автомобилни технологии’’, „Индустриална техника’’, както и „Потребителски стоки и сградна техника’’. Бош Групата включва Robert Bosch GmbH и неговите повече от 360 дъщерни и регионални дружества в над 50 страни. Заедно с търговските и сервизни партньори Бош има представители в около 150 страни. Тази световна развойна, производствена и търговска мрежа е основата за растежа на компанията.През 2012 г. Бош инвестира 4,8 млрд. евро в изследвания и разработки и регистрира над 4 800 патента. Бош Групата предлага на своите клиенти „техника за живота’’ --- всички продукти и услуги с марка Bosch повишават качеството на живот, като предоставят решения, които са едновременно иновативни и ефективни.

Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като ‘‘Работилница за фина механика и електротехника‘‘. Специфичната правна структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на Бош Групата, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.comи www.boschpress.com

 

 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.bosch.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Принт стъкла за врати на гардероби, секции, кухни
Каталог на принт стъкла за врати на гардероби  G01 G02   ПРИНТ СЪС СТЪКЛО ...

17

 Календар